မော်တော် ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်းကို Helvetas နှင့် Zabai တို့မှ ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှ သင်တန်းဆရာ ၅ ဦးမှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည်။ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၇ ခုပါ၀င်သော ယခုသင်ခန်းစာတွင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပြုပြင်သည့် အခြေခံ စာတွေ့ နှင့် လက်တွေ့ သရုပ်ပြမှုများ အချိုးကျကျ ထည့်သွင်းထားပြီး စာသင်ချိန်တွင်သာမက ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်လဲ လေ့လာနိုင်ရန် ပေါင်းစပ်သင်ကြားသည့် နည်းလမ်းအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင် နိုင်ရန် သင်တန်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်ခန်းစာများပြီးစီးပါက လက်တွေ့နာရီပေါင်းများစွာ ပြန်လည် လေ့ကျင့်ပြီး သင်တန်းဆရာဖြစ်သူနှင့် ချိတ်ဆက်မေးမြန်းလေ့လာရန် လိုအပ်သည်။


hide