ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

မော်တော် ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း
Motorbike Repair
Preview Course

Motorbike Repair

မော်တော် ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်းကို Helvetas နှင့် Zabai တို့မှ ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှ သင်တန်းဆရာ ၅ ဦးမှ ပံ့ပိုးကူညီထားသည်။

hidehide