ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

ဆံပင်နှင့် မျက်နှာ အလှပြုပြင်မှု
Hair and Facial Treatment
Preview Course

Hair and Facial Treatment

ဆံပင်နှင့် မျက်နှာ အလှပြုပြင်မှု

ယခုသင်တန်းတွင် ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ ဆံပင်ပေါင်းတင်ခြင်း၊ မျက်နှာအသားအရည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးစသည့် သင်ခန်းစာခွဲ ၅ ခုပါ၀င်ပြီး အဆုံးတွင် တတ်မြောက်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပါ၀င်ပါသည်။ 

hidehide