ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
Entrepreneurship
Preview Course

Entrepreneurship

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်ရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ယခုသင်ခန်းစာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာများကို မျှဝေပေးပြီး မှတ်သားသင့်သည်များကိုလည်း ဦးဆောင်ရှင်းပြသွားပါမည်။

hidehide