ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

2 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

၂၁ ရာစု ပညာ‌ရေး
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

၂၁ ရာစု ပညာ‌ရေး

ဤသင်ခန်းစာသည်  ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကို ၂၁ ရာစု ပညာသင်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီစွာ သင်ကြားနိုင်မည့်
ထိရောက်သော သင်ကြားနည်းအကြောင်းများကို ထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါသည်။

တစ်သက်တာ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု
Soft Skills
Preview Course

Soft Skills

တစ်သက်တာ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု

ဤသင်တန်းတွင် သင်ကြားသူအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာသင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

hidehide