၂၁ ရာစု ပညာေရး

ဤသင်ခန်းစာသည်  ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများကို ၂၁ ရာစု ပညာသင်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီစွာ သင်ကြားနိုင်မည့်
ထိရောက်သော သင်ကြားနည်းအကြောင်းများကို ထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါသည်။
၂၁ ရာစု ပညာသင်စနစ်၏ အရည်အချင်းလေးမျိုးကို အဓိက ရှင်းပြထား၍ သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်
မည်သို့ပြန်လည် အသုံချရမည့်အကြောင်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။

တစ်သက်တာ အရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု

ဤသင်တန်းတွင် သင်ကြားသူအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာသင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာသင်ကြားရပါမည်။
စာသင်ချိန် စုစုပေါင်း ၄၅ မိနစ် ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ပိုင် လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် တတ်ကျွမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အခန်းဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုပါ တစ်ပါတည်း ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
အခန်းဆုံး စစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပါမှ သင်ခန်းစာအားလုံးကို သိရှိမှတ်သားနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
hide